TURid


NR. KALLENAVN ANTALL
1ARNE K
1
2ELI K H
1
3GRETHE E
1
4SIGBJØRN H
1
5GUNNAR K
1
6ANNE LISE K L
1
7ANDERS N
1
8MARGUNN S
1
9GRETE V
1
10SIDSEL K.F.
1
11KIRSTEN N
1
12GUNNAR A
1
13OLE V
1
14ÅSHILD EVJ
1
15JAN ERIK I
1
16HILDIS
1
17ELSE L
1
18IRENE N
1
19BORGHILD S
1
20KRISTIN V.
1
21JOHANNES M.H.
1
22ANNE-LIV F B
1
23SIGRID A
1
24SIGNE H
1
25BOK
1
26HJØRDIS K
1
27SVEIN L
1
28KÅRE N
1
29GRETE S
1
30ASTRID W
1
31ARTHUR I.S.
1
32BERIT V
1
33FRANK C
1
34ARNE J K
1
35ANNE B H
1
36BRK
1
37ANNA M K
1
38KARI L
1
39SØLVI S
1
40FRIDTJOF T
1
41LAILA Å
1
42SIV N
1