TURid


NR. KALLENAVN ANTALL
1ANNE-LIV F B
1
2SIGRID A
1
3SIGNE H
1
4BOK
1
5HJØRDIS K
1
6SVEIN L
1
7KÅRE N
1
8GRETE S
1
9ASTRID W
1
10ARTHUR I.S.
1
11BERIT V
1
12FRANK C
1
13ARNE J K
1
14ANNE B H
1
15BRK
1
16ANNA M K
1
17KARI L
1
18SØLVI S
1
19FRIDTJOF T
1
20LAILA Å
1
21SIV N
1
22ARNE K
1
23ELI K H
1
24GRETHE E
1
25SIGBJØRN H
1
26GUNNAR K
1
27ANNE LISE K L
1
28ANDERS N
1
29MARGUNN S
1
30GRETE V
1
31SIDSEL K.F.
1
32KIRSTEN N
1
33GUNNAR A
1
34OLE V
1
35ÅSHILD EVJ
1
36JAN ERIK I
1
37HILDIS
1
38ELSE L
1
39IRENE N
1
40BORGHILD S
1
41KRISTIN V.
1
42JOHANNES M.H.
1