TURid


NR. KALLENAVN ANTALL
1ARNE K
1
2OLE V
1
3ANNE B H
1
4HJØRDIS K
1
5KÅRE N
1
6ASTRID W
1
7GUNNAR A
1
8SIGRID A
1
9JAN ERIK I
1
10EVY K
1
11SØLVI S
1
12LAILA Å
1
13ANNE-LIV F B
1
14GRETHE E
1
15GUNNAR K
1
16KNUT K
1
17MARGUNN S
1
18SIGBJØRN H
1
19BERIT V
1
20FRANK C
1
21ÅSHILD EVJ
1
22HILDIS
1
23IRENE N
1
24FRIDTJOF T
1
25ANDERS N
1