TURid


NR. KALLENAVN ANTALL
1BERIT V
1
2FRANK C
1
3ARNE J K
1
4ANNE B H
1
5BRK
1
6ANNA M K
1
7KARI L
1
8SØLVI S
1
9FRIDTJOF T
1
10LAILA Å
1
11SIV N
1
12ARNE K
1
13ELI K H
1
14GRETHE E
1
15SIGBJØRN H
1
16GUNNAR K
1
17ANNE LISE K L
1
18ANDERS N
1
19MARGUNN S
1
20GRETE V
1
21SIDSEL K.F.
1
22KIRSTEN N
1
23GUNNAR A
1
24OLE V
1
25ÅSHILD EVJ
1
26JAN ERIK I
1
27HILDIS
1
28ELSE L
1
29IRENE N
1
30BORGHILD S
1
31KRISTIN V.
1
32JOHANNES M.H.
1
33ANNE-LIV F B
1
34SIGRID A
1
35SIGNE H
1
36BOK
1
37HJØRDIS K
1
38SVEIN L
1
39KÅRE N
1
40GRETE S
1
41ASTRID W
1
42ARTHUR I.S.
1