TURid


NR. KALLENAVN ANTALL
1GUNNAR A
1
2GRETHE E
1
3ARNE J
1
4EVY K
1
5KÅRE N
1
6BORGHILD S
1
7KARL L.S.
1
8ANNE-LIV F B
1
9ÅSHILD EVJ
1
10REIDUNN G
1
11ANNA M K
1
12SIRI S
1
13GRETE V
1
14OLE V
1
15TERJE F
1
16BOK
1
17ELSE L
1
18SØLVI S
1
19ASTRID W
1
20BERIT V
1
21SIGRID A
1
22SIGNE H
1
23HJØRDIS K
1
24SVEIN L
1
25MARGUNN S
1
26LAILA Å
1