TURid


NR. KALLENAVN ANTALL
1BERIT V
1
2SIGRID A
1
3SIGNE H
1
4HJØRDIS K
1
5SVEIN L
1
6MARGUNN S
1
7LAILA Å
1
8GUNNAR A
1
9GRETHE E
1
10ARNE J
1
11EVY K
1
12KÅRE N
1
13BORGHILD S
1
14KARL L.S.
1
15ANNE-LIV F B
1
16ÅSHILD EVJ
1
17REIDUNN G
1
18ANNA M K
1
19SIRI S
1
20GRETE V
1
21OLE V
1
22TERJE F
1
23BOK
1
24ELSE L
1
25SØLVI S
1
26ASTRID W
1